Ελεγχος ποιότητας

Ο σχεδιασμός της μηχανής μας είναι υψηλής τεχνολογίας, προσαρμόζεται με την τεχνολογία της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ταϊβάν

Τα εξαρτήματα των μηχανημάτων μας προέρχονται από διάσημο διεθνές εμπορικό σήμα, όπως AirTAC, panasonic, Siemens και ούτω καθεξής.

Διασφάλιση ποιότητας

1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη χρήση με τον πιο πρόσφατο σχεδιασμό και κατάλληλο υλικό κατασκευασμένο, και σε όλες τις πτυχές πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και την απόδοση που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά από τη σωστή καθοδήγηση σε ολόκληρο το σύστημα λειτουργεί 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και τον εντοπισμό σφαλμάτων, για την επίτευξη δεικτών τεχνικής απόδοσης προϊόντος.

3, η εταιρεία μας εγγυάται την περίοδο εγγύησης ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εντοπισμού σφαλμάτων εγκατάστασης κατασκευής ή ελαττωματικών υλικών και όλα που προκαλούνται από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα στη γραμμή παραγωγής σφαλμάτων και ζημιών.

4, ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν βρεθεί στην περίοδο εγγύησης ποιότητας, στην ποιότητα των αγαθών ή στις προδιαγραφές και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σύμβασης, ή αποδείξει ότι τα αγαθά είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων πιθανών ελαττωμάτων ή της χρήσης κατώτερων υλικών κ.λπ.), η Ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό επιθεώρησης που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των εμπορευμάτων εντός της περιόδου εγγύησης ποιότητας που υποβάλλεται το σύστημα επεξεργασίας πωλητή.

5, η εταιρεία στην ποιότητα του προϊόντος σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και την εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Πιστοποιητικά